Hvad er bigkids?

Hvorfor BigKids?
I enhver kommune er der 12 % børn der er overvægtige, det svarer reelt til ca. 300 børn i alderen 9-13 år. Overvægt hos børn og unge er et kraftigt stigende problem der kan have store sundhedsmæssige konsekvenser, fysisk, psykisk og socialt. At være overvægtig er komplekst og for at forandringerne skal være vedvarende, mener vi at det er vigtigt at arbejde helhedsorienteret med hele familien, men med barnet i centrum. 

Hvad er BigKids?
BigKids er et projekt i børnehøjde, hvor livsglæde og leg er det elementære, samtidig med seriøs og resultatorienteret tilgang til at lave positive livsstilsændringer til hele familien.

Vores udgangspunkt er ikke, at barnets vægt er problemet. Vi ser på børnene og familierne som helhed. Vi har fokus på bevægelse, legen, livsstilen, vanerne, tankerne og følelserne. BigKids vil gerne være med til at sikre seriøse og brugbare tilbud til familier med overvægtige børn. Et sted hvor de får mulighed for at deltage i et accepterende og støttende fællesskab, hvor forældre og børn tager medejerskab for den sunde udvikling. Stedet skal fungere som et sted hvor mennesker mødes med respekt, tillid, omsorg og forventninger.

Gennem opsøgende arbejde gives tilbud om projektet til familier med overvægtige børn, der er motiveret for at skabe sunde livsstilsændringer i deres liv.


Kontakt Bigkids