Hvordan ser karrieren ud i BigKids

Karrierestigen

Karrierestigen består af 4 niveauer, og hvert niveau er ensbetydende med forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver.

Din rolle som frivillig (niveau 1):
  
Ansvarsområder:
• Støtte til børn på et konkret projekt
• Støtte til forældre i konkrete projekter
• Deltagelse i BigKids aftener
• Tidsforbrug: 3-4 om ugen til børnene, samt 2-3 timer om ugen til
   kompetenceudvikling.

Opgaver:
• Alt forefaldende arbejde på et konkret værksted
• Eksekvere på baggrund af udvalgte øvelser udviklet af metodeudvalget

Din rolle som værkstedsansvarlig (niveau 2):

Ansvarsområder:
• Ansvar for forberedelse, afvikling og opfølgning på et af 3
• At være én, børnene altid kan kontakte, hvis der er udfordringer de ikke
  selv kan løse sammen med den frivillige i værkstedet, eller andre emner de
  måtte have lyst til at snakke om.

Opgaver:
• Præsentation af personen selv på første forældremøde og af hvad der kan
  tilbydes
• Føre dagbog og opbevare materialer vedr. BigKids til eget brug og 
  evaluering
• Deltage i fællesmøder – samarbejdsmøder og møder med ledelsen.

Din rolle som specialist (niveau 2):

Ansvarsområde:
• Ansvaret for anvendte metoder i et konkret BigKids projekt.

Opgaver:
• Sikre kvaliteten i gennemførte øvelse og anvendte redskaber
• Gennemfører midtvejs og slutevalueringer ved brug af templates.

Din rolle som projektleder (niveau 3):

Ansvarsområder:
• Koordinator for de frivillige i projektet med adm. arbejde
• Støtte for børnene/forældrene
• At støtte de frivillige via coaching/samtale til at varetage deres rolle bedst 
  mulig. Det aftales med den frivillige i det enkelte værksted, hvilke datoer
  besøg i værkstedet kan finde sted.

Opgaver:
• Besøg i værkstederne med det formål blot at være tilstede og have et
   naturligt samvær med børnene og den frivillige
• At være én børnene altid kan kontakte
• Coaching/samtale med forældre i deres hjem eller i et lokale.

Din rolle som black belt (niveau 3):

Ansvarsområde:
• Ansvaret for anvendte metoder på tværs af alle igangværende BigKids
  projekter.

Opgaver:
• Opfølgning på anvendelse af metoder/ redskaber
• Deltager i metodeudvalg med henblik på udvikling af nye redskaber/
  metoder/ opfølgningsmekanismer.

Din rolle som projektchef (niveau 4):

Ansvarsområder:
• Ansvarlig for hele projekt BigKids
• Projektets totaløkonomi
• Fundraising
• Kontakt til sponsorer
• Udvikling af metode, redskaber til brug i projektet
• PR og markedsføring
• Officielle ansigt udadtil.

Kontakt Bigkids