Forældrene

Som forældre vil man sine børn det bedste, og man bekymrer sig for deres ve og vel langt op i voksenalderen. Får de nu nok at spise? Eller får de måske for meget? Har de legekammerater eller bliver de drillet af de andre børn osv.?

Bekymringerne kan være mange. Nogle vil måske kalde de bekymrede forældre for pylrede, men det er i orden at være bekymret for sine børns ve og vel. Der er i dag meget fokus på problemet med overvægtige børn, og der bliver gjort meget for at komme overvægten til livs, men man skal huske på, at det er børn og at de har brug for succesoplevelser.

Det er derfor utrolig vigtigt at give dit overvægtige barn gode oplevelser, som hjælper dem på en sund og glædesfuld vej.

Styrken i projekt BigKids:
Vores tilbud omfatter ikke bare leg/motion og kostvejledning, men en række forskellige tilbud, som har til formål at styrke børnenes selvtillid, selvværd og kendskab til egne ressourcer og styrker. Vi arbejder med flere tilgange til de årsager, der kan være baggrunden for børnenes overvægt og er med til at give barnet og deres familier nogle brugbare redskaber i processen om at ændre livsstilen.

 

Kontakt Bigkids